dataskydd

på Sportnenner.at

Dataskydd

Sport Nenner / skibuy.at

1. Rättslig grund

EU: s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen 2000 och dataskyddslagen 2018 tjänar rätten till skydd av personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter uteslutande på grundval av lagstadgade bestämmelser (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

2. Grunder

2.1 Dataskyddsansvarig för Sport Nenner och Skibuy.at är Sebastian Mader. Om du har några frågor, vänligen kontakta dataskyddschefen direkt på office@sportnenner.at. Sport Nenner är ett enmansföretag. Ägaren är Stefan Mader.

2.2 Det är särskilt viktigt för oss att skydda och lagra alla personuppgifter som du överlåter till oss. I det här dokumentet kommer du att lära dig mer om hur vi använder och behandlar dina personuppgifter.

3. Örmärkning, rättslig grund, lagringsperiod och mottagare av data

3.1 Insamlade personuppgifter krävs för att uppfylla avtalet och för avveckling av onlinebokningar av sportutrustning www.sportnenner.at eller online-köp av sportutrustning www.skibuy.at. Det är också möjligt att lagra dina egna kontaktuppgifter för ytterligare tjänster (t.ex. nyhetsbrev).

3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är å ena sidan fullgörandet av ett kontrakt (t.ex. när du köper online www.skibuy.at eller bokning av skidor www.sportnenner.at), legitima intressen, uppfyllandet av våra juridiska eller avtalsenliga skyldigheter och å andra sidan ditt samtycke (t.ex. kontaktformulär, prenumeration på nyhetsbrev, cookies). Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna kan ha olika konsekvenser.

3.3 Vi behandlar dina personuppgifter (namn, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer [valfritt] födelsedatum [vid behov], vikt, höjd, körförmåga [hyresdata enligt ÖNORM 11088; vid behov], betalningsinformation, individuella meddelandetexter) vid behov, under hela affärsförhållandet (från initiering, bearbetning till uppsägning av ett kontrakt) samt i enlighet med lagstadgade lagrings- och dokumentationsskyldigheter som följer av företagskoden (UGB), den federala skattekoden (BAO) och upp till för att avsluta eventuella juridiska tvister eller utgången av begränsningar för garanti och produktansvar etc.

3.4 Som en del av driften av våra webbplatser beställer vi servervärdar som kan få tillgång till dina personuppgifter under sina aktiviteter, förutsatt att de behöver informationen för att utföra sina respektive tjänster. De har förbundit sig att följa gällande dataskyddsbestämmelser. Dessutom vidarebefordras uppgifter som är relevanta för affärstransaktioner (leveransinformation, betalningsinstruktioner, korrespondens) till bearbetningsföretag - om det behövs. Orderhanteringskontrakt har ingåtts i enlighet med art 28 GDPR. Du kan begära mer information om kontraktsbehandlarna som beställts av oss på office@sportnenner.at.

4. Nyhetsbrev

4.1 Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev på webbplatsen med hjälp av proceduren för dubbel opt-in. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Överföring av vårt nyhetsbrev är inte möjligt utan avslöjande av dessa uppgifter. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på länken för att prenumerera i slutet av varje nyhetsbrev.

4.2 Vi uppmanar processorer att skicka vårt nyhetsbrev. De har förbundit sig att följa gällande dataskyddsbestämmelser. Ett orderhanteringsavtal har ingåtts i enlighet med artikel 28 i GDPR. Du kan begära mer information om kontraktsbehandlarna som beställts av oss på office@sportnenner.at.

5. Samtycke och ångerrätt

5.1 Om ditt samtycke är nödvändigt för behandlingen av dina uppgifter behandlar vi det bara med ditt uttryckliga samtycke.

5.2 I princip behandlar vi inte uppgifter från minderåriga om inte insamlingen är absolut nödvändig för att kontraktet ska kunna fullgöras, vilket är fallet vid bokning av skidutrustning för minderåriga enligt ÖNORM 11088. Genom att ge ditt samtycke bekräftar du att du har fyllt 14 år eller att din juridiska ombud har gett ditt samtycke.

5.3 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på följande e-postadress: office@sportnenner.at. I ett sådant fall kommer de uppgifter som tidigare lagrats om dig att raderas eller anonymiseras och därefter endast användas för statistiska ändamål utan personlig referens. Observera att av juridiska skäl kan det vara nödvändigt att dina uppgifter lagras under en viss tidsperiod trots rätten till radering (t.ex. fakturor vid onlineuthyrning / försäljning - se punkt 3). Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycke fram till återkallelsepunkten.

6. Datasäkerhet

Sport Nenner & skibuy.at använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de lagrade personuppgifterna mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust eller förstörelse och mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

7. Dina rättigheter

7.1 Du har bland annat rätt (enligt villkoren i tillämplig lag) att (i) kontrollera om och vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och att få kopior av dessa uppgifter, (ii) korrigering, tillägg eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med lagen, att (iii) kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och (iv) att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter eller mot det tidigare samtycke för behandlingen att återkalla, (v) att kräva dataportabilitet, (vi) att veta identiteten på tredje parter till vilka dina personuppgifter överförs och (vii) att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten.

7.2 Du har rätt till information från Sport Nenner (office@sportnenner.at) om relevanta personuppgifter. Så länge det inte finns något lagstadgat krav på lagring har du rätt att ta bort dessa uppgifter och motsätta dig behandling. Du har också rätt att korrigera uppgifterna.

 Kontakta oss angående dina rättigheter på office@sportnenner.at eller skriv till:

Sport Nenner
Sebastian Mader
Hintertux 767
6294 Hintertux

 

8. Cookies och webbspårning

Vi använder Adobe Typekit. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Om teckensnitt inte tillhandahålls av våra egna servrar ansluter din webbläsare till Adobes servrar i USA. Din IP-adress överförs under denna process - detta visar Adobe att du har nått vår webbplats via din IP-adress. Adobe är certifierat under EU-US Privacy Shield. Mer information på https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html och https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

VIKTIG INFORMATION

I händelse av en låsning i Österrike från och med måndagen den 22 november 2021, under den aviserade perioden Nedstängningar Alla Bokningar annulleras automatiskt och redan gjorda betalningar bokförs tillbaka. Ett mejl från dig till oss är därför inte nödvändig.

Observera att detta kan ta några dagar. Du kan alltid hitta den senaste informationen här på vår hemsida.