Hyresregler

Låna, spänn upp, kör iväg

Låna, spänn upp, kör iväg

Hyresregler

Hyresregler för sport Nenner hyra

Bra samarbete med våra kunder är viktigt för oss. Vi vill därför be dig att noga notera hyresreglerna för vår skiduthyrning i Hintertux / Tux och följa dem.

Vi tackar för ditt samarbete och ser fram emot ett bra samarbete.

Skiverleih Hintertux/Tux - Hintertuxer Gletscher

Sport Nenner hyresregler (sammanfattning): 

  1. Hyresobjektet överlämnas efter att hyran har betalats i sin helhet.
  2. Ha ett officiellt ID klart när du hämtar och returnerar hyresobjektet.
  3. Vi ber dig att hämta din hyra artikel i början av hyresförhållandet inom våra öppettider i en Sport Nenner uthyrningsbutik. Hyresobjektet kan hämtas dagen innan från 15:00 utan extra kostnader.
  4. Hyresobjektet måste returneras till en Sport Nenner-uthyrningsbutik den sista betalda hyresdagen under öppettiderna. Returen sker gratis till klockan 10.00 dagen därpå. Dessutom faktureras hela dagen och varje ytterligare dag.
  5. Du kan byta ut ditt hyresobjekt en gång mot ett hyresobjekt av samma kvalitet / kategori. Detta utbyte är gratis.
  6. Mot en avgift kan du byta ut din hyresartikel mot en annan hyresartikel av högre kategori / kvalitet under ett giltigt hyreskontrakt.
  7. Överföringen av hyresobjektet till tredje part kräver ett skriftligt medgivande från Sport Nenner.
  8. Hyresobjektet måste lagras ordentligt för att undvika blandning, förlust eller stöld. Som kund är du särskilt skyldig - så långt det är möjligt och rimligt - att använda skidskåp, skidförråd, säkerhetslås eller låsbara och / eller bevakade faciliteter / rum för förvaring av hyresobjektet.
  9. Hyresobjektet ska behandlas med försiktighet av kunden. I händelse av skadlig skada på hyresobjektet eller skyldigt överdrivet slitage (t.ex. skador på löpytorna och kanterna på skidor och snowboards genom att köra över stenar) är kunden skyldig att kompensera Sport Nenner för skadorna.
  10. Som kund har du möjlighet att teckna ytterligare försäkring för fall av lätt försumlig skada och stöld av hyresobjektet.
  11. Ogynnsamt väder eller andra funktionshinder undantar dig inte från att betala hyresavgiften. Undantag görs i händelse av skada och sjukdom, endast mot uppvisande av läkarintyg.

Du hittar hela versionen här

VIKTIG INFORMATION

I händelse av en låsning i Österrike från och med måndagen den 22 november 2021, under den aviserade perioden Nedstängningar Alla Bokningar annulleras automatiskt och redan gjorda betalningar bokförs tillbaka. Ett mejl från dig till oss är därför inte nödvändig.

Observera att detta kan ta några dagar. Du kan alltid hitta den senaste informationen här på vår hemsida.