Ochrona danych

na Sportnenner.at

Ochrona danych

Sport Nenner / skibuy.at

1. Podstawa prawna

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, ustawa o ochronie danych z 2000 r. I ustawa o dostosowaniu ochrony danych z 2018 r. Służą prawu do ochrony danych osobowych. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, DSG 2018, TKG 2003).

2. Podstawy

2.1 Menadżerem ds. Ochrony danych w Sport Nenner i Skibuy.at jest Sebastian Mader. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikiem ochrony danych pod adresem office@sportnenner.at. Sport Nenner jest jednoosobową działalnością. Właścicielem jest Stefan Mader.

2.2 Szczególnie ważne jest dla nas ochrona i bezpieczne przechowywanie wszystkich danych osobowych, które nam powierzasz. Z tego dokumentu dowiesz się więcej o tym, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

3. Przeznaczenie, podstawa prawna, okres przechowywania i odbiorca danych

3.1 Zebrane dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy oraz do rozliczenia rezerwacji sprzętu sportowego online www.sportnenner.at lub zakup sprzętu sportowego przez Internet www.skibuy.at. Możliwe jest również przechowywanie własnych danych kontaktowych do dodatkowych usług (np. Biuletynów).

3.2 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest z jednej strony wykonanie umowy (np. www.skibuy.at lub rezerwacja nart www.sportnenner.at), prawnie uzasadnione interesy, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych lub umownych, az drugiej strony Twoja zgoda (np. formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera, pliki cookie). Niepodanie danych może mieć różne konsekwencje.

3.3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres dostawy i do faktury, adres e-mail, numery telefonów [opcjonalnie] data urodzenia [jeśli wymagane], waga, wzrost, zdolność do kierowania pojazdem [dane dotyczące wynajmu zgodnie z ÖNORM 11088; jeśli wymagane], szczegóły płatności, indywidualne teksty wiadomości) w razie potrzeby, przez cały czas trwania relacji biznesowej (od rozpoczęcia, realizacji do rozwiązania umowy), a także zgodnie z ustawowymi obowiązkami przechowywania i dokumentowania, które wynikają z kodeksu spółek (UGB), federalnego kodeksu podatkowego (BAO) i do zakończenie wszelkich sporów prawnych lub wygaśnięcia okresów przedawnienia gwarancji i odpowiedzialności za produkt itp.

3.4 W ramach działania naszych stron internetowych zlecamy hostingom serwerowym, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w toku swojej działalności, o ile potrzebują tych danych do wykonania swoich usług. Zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Ponadto dane istotne dla transakcji biznesowych (informacje o wysyłce, instrukcje dotyczące płatności, korespondencja) są przekazywane podmiotom przetwarzającym - w razie potrzeby. Umowy o realizację zamówienia zostały zawarte zgodnie z art. 28 RODO. Więcej informacji na temat zleconych przez nas podmiotów przetwarzających umowy można uzyskać pod adresem office@sportnenner.at.

4. Newsletter

4.1 Możesz zarejestrować się do naszego newslettera na stronie internetowej, korzystając z procedury podwójnej zgody. Po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Przesyłanie naszego newslettera nie jest możliwe bez ujawnienia tych danych. Możesz zrezygnować z newslettera, klikając link rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego biuletynu.

4.2 Zlecamy podmiotom przetwarzającym wysyłanie naszego biuletynu. Zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Umowa o realizację zamówienia została zawarta zgodnie z art. 28 RODO. Więcej informacji na temat zleconych przez nas podmiotów przetwarzających umowy można uzyskać pod adresem office@sportnenner.at.

5. Zgoda i prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Jeżeli Twoja zgoda jest niezbędna do przetwarzania Twoich danych, będziemy przetwarzać ją wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

5.2 Zasadniczo nie przetwarzamy danych od osób niepełnoletnich, chyba że ich gromadzenie jest absolutnie konieczne do wykonania umowy, jak ma to miejsce w przypadku rezerwacji sprzętu narciarskiego dla dzieci zgodnie z ÖNORM 11088. Wyrażając zgodę, potwierdzasz, że ukończyłeś 14 lat lub że Twój przedstawiciel prawny wyraził na to zgodę.

5.3 Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie pod następującym adresem e-mail: office@sportnenner.at. W takim przypadku wcześniej zapisane dane o Tobie zostaną usunięte lub zanonimizowane, a następnie wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych bez osobistego odniesienia. Pamiętaj, że ze względów prawnych może być konieczne przechowywanie Twoich danych przez określony czas pomimo prawa do usunięcia (np. Faktury w trakcie wynajmu / sprzedaży online - patrz punkt 3). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu wycofania.

6. Bezpieczeństwo danych

Sport Nenner & skibuy.at stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem technicznym.

7. Twoje prawa

7.1 Masz prawo, między innymi, (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) do (i) sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe o Tobie przechowujemy oraz do otrzymania kopii tych danych, (ii) poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia Twoich danych osobowych które są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem, do (iii) żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz (iv) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach lub wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie odwołać, (v) zażądać przenoszenia danych, (vi) poznać tożsamość osób trzecich, którym przekazywane są Twoje dane osobowe oraz (vii) złożyć skargę do właściwego organu.

7.2 Masz prawo do informacji od Sport Nenner (office@sportnenner.at) o odpowiednich danych osobowych. O ile nie ma ustawowego wymogu przechowywania, masz prawo do usunięcia tych danych i sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Przysługuje Ci również prawo do poprawiania danych.

 Skontaktuj się z nami w sprawie swoich praw pod adresem office@sportnenner.at lub napisz do:

Sport Nenner
Sebastian Mader
Hintertux 767
6294 Hintertux

 

8. Pliki cookie i śledzenie sieci

Używamy Adobe Typekit. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Jeśli czcionki nie są dostarczane przez nasze własne serwery, Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Adobe w USA. W trakcie tego procesu przesyłany jest Twój adres IP - pokazuje to Adobe, że uzyskałeś dostęp do naszej witryny za pośrednictwem swojego adresu IP. Firma Adobe posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html i https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

WAŻNA INFORMACJA

W przypadku blokady w Austrii od poniedziałku 22 listopada 2021 r. na ogłoszony okres Blokady Wszyscy Rezerwacje automatycznie anulowane, a dokonane już płatności odesłane. Wiadomość e-mail od Ciebie do nas jest zatem nie niezbędny.

Pamiętaj, że może to potrwać kilka dni. Zawsze możesz znaleźć najnowsze informacje na naszej stronie internetowej.