ochrana dat

na Sportnenner.at

Ochrana dat

Sport Nenner / skibuy.at

1. Právní základ

Obecné nařízení EU o ochraně údajů, zákon o ochraně údajů z roku 2000 a zákon o úpravě údajů z roku 2018 slouží právu na ochranu osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

2. Základy

2.1 Správcem ochrany údajů pro Sport Nenner a Skibuy.at je Sebastian Mader. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se přímo na správce ochrany údajů na office@sportnenner.at. Sport Nenner je výhradním vlastníkem. Vlastníkem je Stefan Mader.

2.2 Je pro nás obzvláště důležité chránit a bezpečně ukládat všechny osobní údaje, které nám svěříte. V tomto dokumentu se dozvíte více o tom, jak používáme a zpracováváme vaše osobní údaje.

3. Vyčleňování, právní základ, doba skladování a příjemce údajů

3.1 Shromážděné osobní údaje jsou vyžadovány pro plnění smlouvy a pro vypořádání online rezervací sportovního vybavení www.sportnenner.at nebo online nákup sportovního vybavení www.skibuy.at. Je také možné uložit si vlastní kontaktní údaje pro další služby (např. Informační bulletiny).

3.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je na jedné straně plnění smlouvy (např. Při nákupu online www.skibuy.at nebo rezervace lyží www.sportnenner.at), oprávněné zájmy, plnění našich zákonných nebo smluvních povinností a na druhé straně váš souhlas (např. kontaktní formulář, předplatné bulletinu, cookies). Neposkytnutí údajů může mít různé důsledky.

3.3 Zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla [volitelně] datum narození [je-li požadováno], hmotnost, výška, řidičské schopnosti [údaje o pronájmu podle ÖNORM 11088; je-li požadováno], platební údaje, jednotlivé texty zpráv) je-li to nutné, po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, zpracování až po ukončení smlouvy), jakož i v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace, které vyplývají z obchodního zákoníku (UGB), federálního daňového zákoníku (BAO) a do ukončit jakýkoli právní spor nebo vypršení promlčecí doby pro záruku a odpovědnost za výrobek atd.

3.4 V rámci provozu našich webových stránek pověřujeme hostitele serverů, kteří mohou v průběhu své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud tyto údaje potřebují k výkonu svých příslušných služeb. Zavázali se, že budou dodržovat příslušné předpisy o ochraně údajů. Kromě toho jsou údaje související s obchodními transakcemi (informace o dopravě, platební pokyny, korespondence) předávány zpracovatelům - pokud je to nutné. Smlouvy o zpracování objednávek byly uzavřeny v souladu s čl. 28 GDPR. Můžete si vyžádat více informací o námi pověřených zpracovatelích smluv na office@sportnenner.at.

4. Informační bulletin

4.1 Můžete se zaregistrovat k odběru našeho zpravodaje na webových stránkách pomocí postupu dvojitého přihlášení. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Bez zveřejnění těchto údajů není přenos našeho zpravodaje možný. Odběr zpravodaje můžete zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého zpravodaje.

4.2 Pověřujeme zpracovatele, aby zasílali náš zpravodaj. Zavázali se, že budou dodržovat příslušné předpisy o ochraně údajů. Smlouva o zpracování objednávky byla uzavřena v souladu s čl. 28 GDPR. Můžete si vyžádat více informací o námi pověřených zpracovatelích smluv na office@sportnenner.at.

5. Souhlas a právo na odstoupení

5.1 Pokud je pro zpracování vašich údajů nezbytný váš souhlas, budeme jej zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlasem.

5.2 V zásadě nezpracováváme údaje od nezletilých osob, pokud není jejich sběr nezbytně nutný pro splnění smlouvy, jako je tomu v případě rezervace lyžařského vybavení pro nezletilé podle ÖNORM 11088. Poskytnutím souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo že váš právní zástupce dal souhlas.

5.3 Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na následující e-mailové adrese: office@sportnenner.at. V takovém případě budou údaje, které o vás byly dříve uloženy, vymazány nebo anonymizovány a následně použity pouze pro statistické účely bez osobního odkazu. Vezměte prosím na vědomí, že z právních důvodů může být nutné, aby vaše údaje byly po určitou dobu uloženy navzdory právu na vymazání (např. Faktury v rámci online pronájmu / prodeje - viz bod 3). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

6. Zabezpečení dat

Sport Nenner & skibuy.at používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně uložených osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technickým pokrokem.

7. Vaše práva

7.1 Jste mimo jiné oprávněni (za podmínek platných zákonů): (i) zkontrolovat, zda a jaké osobní údaje jsme o vás uložili, a obdržet kopie těchto údajů, (ii) opravu, doplnění nebo vymazání vašich osobních údajů které jsou nesprávné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, na (iii) požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a (iv) vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností nebo proti dříve udělenému souhlasu se zpracováním odvolat, (v) požadovat přenositelnost údajů, (vi) znát totožnost třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, a (vii) podat stížnost u příslušného orgánu.

7.2 Máte právo na informace ze Sport Nenner (office@sportnenner.at) o příslušných osobních údajích. Dokud neexistuje zákonný požadavek na uchovávání, máte právo na odstranění těchto údajů a na vznesení námitky proti zpracování. Máte také právo na opravu údajů.

 Kontaktujte nás ohledně svých práv na adrese office@sportnenner.at nebo napište na:

Sport Nenner
Sebastian Mader
Hintertux 767
6294 Hintertux

 

8. Soubory cookie a sledování webu

Používáme Adobe Typekit. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Pokud písma neposkytují naše vlastní servery, váš prohlížeč se připojí k serverům Adobe v USA. Během tohoto procesu je přenášena vaše IP adresa – to ukazuje společnosti Adobe, že jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím své IP adresy. Společnost Adobe je certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Více informací na https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html a https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

DŮLEŽITÁ INFORMACE

V případě uzamčení v Rakousku od pondělí 22. listopadu 2021 na ohlášenou dobu Uzamčení Každý Rezervace automaticky zrušeno a již provedené platby zaúčtovány zpět. E-mail od vás nám proto je ne nutné.

Upozorňujeme, že to může několik dní trvat. Aktuální informace naleznete vždy zde na našem webu.