ochrana dát

na Sportnenner.at

Ochrana dát

Sport Nenner / skibuy.at

1. Právny základ

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, zákon o ochrane údajov z roku 2000 a zákon o úprave údajov z roku 2018 slúžia právu na ochranu osobných údajov. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

2. Základy

2.1 Správcom ochrany údajov pre Sport Nenner a Skibuy.at je Sebastian Mader. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo manažéra ochrany údajov na office@sportnenner.at. Sport Nenner je živnostník. Majiteľom je Stefan Mader.

2.2 Je pre nás obzvlášť dôležité chrániť a bezpečne uchovávať všetky osobné údaje, ktoré nám zveríte. V tomto dokumente sa dozviete viac o tom, ako používame a spracovávame vaše osobné údaje.

3. Vyčlenenie, právny základ, doba uchovávania a príjemca údajov

3.1 Zhromaždené osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy a na vybavenie online rezervácií športového vybavenia www.sportnenner.at alebo online nákup športového vybavenia www.skibuy.at. Je tiež možné uložiť si svoje kontaktné údaje pre ďalšie služby (napr. Informačné vestníky).

3.2 Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je na jednej strane plnenie zmluvy (napr. Pri nákupe online www.skibuy.at alebo rezervácia lyží www.sportnenner.at), oprávnené záujmy, plnenie našich zákonných alebo zmluvných povinností a na druhej strane váš súhlas (napr. kontaktný formulár, predplatné informačného bulletinu, cookies). Neposkytnutie údajov môže mať rôzne následky.

3.3 Spracovávame vaše osobné údaje (meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla [voliteľné] dátum narodenia [ak sa vyžaduje], hmotnosť, výška, schopnosť jazdy [údaje o prenájme podľa ÖNORM 11088; ak sa vyžaduje], platobné údaje, jednotlivé texty správ) ak je to potrebné, počas celého obchodného vzťahu (od začiatku, spracovania až po ukončenie zmluvy), ako aj v súlade so zákonnými povinnosťami v oblasti uchovávania a dokumentácie, ktoré vyplývajú z zákonníka spoločnosti (UGB), federálneho daňového zákona (BAO) a až do ukončiť akýkoľvek právny spor alebo uplynutie premlčacích lehôt pre záruku a zodpovednosť za výrobok atď.

3.4 V rámci fungovania našich webových stránok poverujeme hostiteľov serverov, ktorí môžu v rámci svojich činností získať prístup k vašim osobným údajom za predpokladu, že tieto údaje potrebujú na vykonávanie svojich služieb. Zaviazali sa, že budú dodržiavať príslušné nariadenia o ochrane údajov. Okrem toho sa údaje týkajúce sa obchodných transakcií (informácie o doprave, platobné pokyny, korešpondencia) zasielajú spracovateľom - ak je to potrebné. Zmluvy o spracovaní objednávok boli uzatvorené v súlade s čl. 28 GDPR. Môžete požiadať o ďalšie informácie o nami poverených sprostredkovateľoch zmlúv na adrese office@sportnenner.at.

4. Spravodaj

4.1 Na našom webe sa môžete zaregistrovať na odber nášho bulletinu pomocou postupu dvojitého prihlásenia. Po registrácii dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie registrácie. Bez zverejnenia týchto údajov nie je možný prenos nášho spravodajcu. Odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie na konci každého bulletinu.

4.2 Sprostredkovateľom ukladáme zasielanie nášho bulletinu. Zaviazali sa, že budú dodržiavať príslušné nariadenia o ochrane údajov. V súlade s čl. 28 GDPR bola uzavretá zmluva o spracovaní objednávky. Môžete požiadať o ďalšie informácie o nami poverených sprostredkovateľoch zmlúv na adrese office@sportnenner.at.

5. Súhlas a právo na odstúpenie od zmluvy

5.1 Ak je váš súhlas nevyhnutný na spracovanie vašich údajov, budeme ho spracúvať iba na základe vášho výslovného súhlasu.

5.2 V zásade nespracovávame údaje od maloletých, pokiaľ ich zber nie je nevyhnutne potrebný na splnenie zmluvy, ako je to v prípade rezervácie lyžiarskeho vybavenia pre maloletých podľa ÖNORM 11088. Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste dosiahli 14 rokov alebo že váš právny zástupca dal súhlas.

5.3 Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na nasledujúcej e-mailovej adrese: office@sportnenner.at. V takom prípade budú údaje, ktoré boli o vás predtým uložené, vymazané alebo anonymizované a následne použité iba na štatistické účely bez osobného odkazu. Vezmite prosím na vedomie, že z právnych dôvodov môže byť nevyhnutné, aby vaše údaje boli napriek právu na vymazanie po určitý čas uchovávané (napr. Faktúry v priebehu online prenájmu / predaja - pozri bod 3). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do okamihu odvolania.

6. Bezpečnosť údajov

Sport Nenner & skibuy.at používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu uložených osobných údajov pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou alebo zničením a pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technickým pokrokom.

7. Vaše práva

7.1 Máte právo okrem iného (za podmienok platných právnych predpisov) na (i) kontrolu, či a ktoré osobné údaje, ktoré sme o vás uložili, a získanie kópií týchto údajov, (ii) opravu, doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov ktoré sú nesprávne alebo nie sú spracované v súlade so zákonom, na (iii) požiadavku, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, a (iv) namietanie proti spracúvaniu vašich osobných údajov za určitých okolností alebo proti predchádzajúcemu súhlasu so spracovaním odvolať, (v) požadovať prenosnosť údajov, (vi) poznať totožnosť tretích strán, ktorým sú vaše osobné údaje poskytované, a (vii) podať sťažnosť príslušnému orgánu.

7.2 Máte právo na informácie zo Sport Nenner (office@sportnenner.at) o príslušných osobných údajoch. Pokiaľ neexistuje zákonná požiadavka na uchovávanie, máte právo na vymazanie týchto údajov a na námietku proti spracovaniu. Máte tiež právo na opravu údajov.

 Kontaktujte nás ohľadom vašich práv na adrese office@sportnenner.at alebo napísať na:

Šport Nenner
Sebastian Mader
Hintertux 767
6294 Hintertux

 

8. Súbory cookie a sledovanie webu

Používame Adobe Typekit. Poskytovateľom je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Ak písma neposkytujú naše vlastné servery, váš prehliadač sa pripojí k serverom Adobe v USA. Počas tohto procesu sa prenesie vaša IP adresa – to ukazuje spoločnosti Adobe, že ste na našu webovú stránku vstúpili prostredníctvom vašej IP adresy. Spoločnosť Adobe je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield. Viac informácií na https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html a https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

V prípade blokovania v Rakúsku od pondelka 22. novembra 2021 na ohlásené obdobie Uzamknutia Každý Rezervácie automaticky zrušené a už uskutočnené platby zaúčtované späť. E-mail od vás nám preto je nie nevyhnutné.

Upozorňujeme, že to môže trvať niekoľko dní. Aktuálne informácie nájdete vždy tu na našej stránke.