gegevensbescherming

op Sportnenner.at

Gegevensbescherming

Sport Nenner / skibuy.at

1. Wettelijke basis

De EU General Data Protection Regulation, de Data Protection Act 2000 en de Data Protection Adjustment Act 2018 dienen het recht op bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

2. Basisprincipes

2.1 De gegevensbeschermingsmanager voor Sport Nenner en Skibuy.at is Sebastian Mader. Neem bij vragen rechtstreeks contact op met de gegevensbeschermingsmanager via office@sportnenner.at. Sport Nenner is een eenmanszaak. De eigenaar is Stefan Mader.

2.2 Het is bijzonder belangrijk voor ons om alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen en veilig op te slaan. In dit document leest u meer over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

3. oormerken, rechtsgrondslag, bewaartermijn en gegevensontvanger

3.1 De verzamelde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het contract en voor de afwikkeling van online reserveringen van sportartikelen www.sportnenner.at of online aankoop van sportartikelen www.skibuy.at. Het is ook mogelijk om uw eigen contactgegevens op te slaan voor aanvullende diensten (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

3.2 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is enerzijds de uitvoering van een contract (bijv. Bij online aankopen). www.skibuy.at of reservering van ski's www.sportnenner.at), gerechtvaardigde belangen, de nakoming van onze wettelijke of contractuele verplichtingen en, aan de andere kant, uw toestemming (bijv. contactformulier, nieuwsbriefabonnement, cookies). Het niet verstrekken van de gegevens kan verschillende gevolgen hebben.

3.3 Wij verwerken uw persoonsgegevens (naam, aflever- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers [optioneel] geboortedatum [indien nodig], gewicht, lengte, rijvaardigheid [verhuurgegevens volgens ÖNORM 11088; indien nodig], betalingsgegevens, individuele berichtteksten) indien nodig, voor de duur van de volledige zakelijke relatie (van het aangaan, verwerken tot de beëindiging van een contract) en in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen (UGB), het federale belastingwetboek (BAO) en tot om een juridisch geschil of het verstrijken van verjaringstermijnen voor garantie en productaansprakelijkheid, enz. te beëindigen.

3.4 Als onderdeel van de werking van onze websites geven we serverhosts opdracht die toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens tijdens hun activiteiten, op voorwaarde dat ze de gegevens nodig hebben om hun respectieve diensten uit te voeren. Ze hebben zich ertoe verbonden de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Daarnaast worden gegevens die relevant zijn voor zakelijke transacties (verzendinformatie, betalingsinstructies, correspondentie) doorgestuurd naar verwerkers - indien nodig. Er zijn orderverwerkingsovereenkomsten afgesloten in overeenstemming met Art 28 AVG. Meer informatie over de door ons ingeschakelde contractverwerkers kunt u opvragen via office@sportnenner.at.

4. Nieuwsbrief

4.1 U kunt zich op de website aanmelden voor onze nieuwsbrief door middel van de dubbele opt-in procedure. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Het verzenden van onze nieuwsbrief is niet mogelijk zonder de bekendmaking van deze gegevens. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief te klikken.

4.2 Wij geven verwerkers opdracht om onze nieuwsbrief te verzenden. Ze hebben zich ertoe verbonden de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Er is een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten in overeenstemming met Art 28 AVG. Meer informatie over de door ons ingeschakelde contractverwerkers kunt u opvragen via office@sportnenner.at.

5. Toestemming en herroepingsrecht

5.1 Als uw toestemming nodig is voor de verwerking van uw gegevens, zullen we deze alleen verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming.

5.2 In principe verwerken wij geen gegevens van minderjarigen, tenzij het verzamelen absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, zoals het geval is bij het boeken van skimateriaal voor minderjarigen volgens ÖNORM 11088. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt of dat uw wettelijke vertegenwoordiger uw toestemming heeft gegeven.

5.3 U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken op het volgende e-mailadres: office@sportnenner.at. In dat geval worden de gegevens die eerder over u zijn opgeslagen, verwijderd of geanonimiseerd en vervolgens alleen gebruikt voor statistische doeleinden zonder persoonlijke referentie. Houd er rekening mee dat het om juridische redenen nodig kan zijn dat uw gegevens, ondanks het recht op verwijdering, gedurende een bepaalde periode worden bewaard (bijv. Facturen tijdens online verhuur / verkoop - zie punt 3). Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot aan het moment van intrekking.

6. Gegevensbeveiliging

Sport Nenner & skibuy.at gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technische vooruitgang.

7. Uw rechten

7.1 U heeft onder meer het recht (onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving) om (i) na te gaan of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en om kopieën van deze gegevens te ontvangen, (ii) het corrigeren, aanvullen of verwijderen van uw persoonsgegevens die onjuist zijn of niet worden verwerkt in overeenstemming met de wet, om (iii) van ons te eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, en (iv) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden of tegen de eerder gegeven toestemming voor de verwerking om in te trekken, (v) om gegevensoverdraagbaarheid te eisen, (vi) om de identiteit te kennen van derden aan wie uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven en (vii) om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

7.2 U heeft recht op informatie van Sport Nenner (office@sportnenner.at) over de relevante persoonsgegevens. Zolang er geen wettelijke bewaarplicht is, heeft u het recht om deze gegevens te laten verwijderen en bezwaar te maken tegen verwerking. Tevens heeft u het recht om de gegevens te corrigeren.

 Neem contact met ons op over uw rechten op office@sportnenner.at of schrijf naar:

Sport Nenner
Sebastian Mader
Hintertux 767
6294 Hintertux

 

8. Cookies en webtracking

Wij gebruiken Adobe Typekit. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS. Als lettertypen niet door onze eigen servers worden geleverd, maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de VS. Tijdens dit proces wordt uw IP-adres verzonden - dit toont Adobe aan dat u via uw IP-adres onze website hebt bezocht. Adobe is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Meer informatie op https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html en https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

BELANGRIJKE GEGEVENS

In geval van een lockdown in Oostenrijk vanaf maandag 22 november 2021 voor de aangekondigde periode van Lockdowns Iedereen Reserveringen automatisch geannuleerd en reeds gedane betalingen teruggestort. Een e-mail van jou aan ons is daarom niet vereist.

Houd er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren. Op onze website vindt u altijd de laatste informatie.