Pravidla pronájmu

Půjčte si, připoutejte se, odjeďte

Půjčte si, připoutejte se, odjeďte

Pravidla pronájmu

Předpisy o pronájmu sportovního pronájmu Nenner

Dobrá spolupráce s našimi zákazníky je pro nás důležitá. Chtěli bychom vás proto požádat, abyste pečlivě vzali na vědomí pravidla pronájmu naší půjčovny lyží v Hintertux / Tux a dodržovali je.

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na dobrou spolupráci.

Skiverleih Hintertux/Tux - Hintertuxer Gletscher

Pravidla pronájmu Sport Nenner (shrnutí): 

  1. Předmět pronájmu je předán po úplném zaplacení poplatku za pronájem.
  2. Při vyzvednutí a vrácení pronajatého objektu si prosím připravte oficiální ID.
  3. Žádáme vás, abyste si svůj předmět k pronájmu vyzvedli na začátku nájemního vztahu v rámci naší pracovní doby v půjčovně Sport Nenner. Pronajatý předmět si můžete vyzvednout den předem od 15:00, aniž by vám vznikly další náklady.
  4. Pronajatý předmět musí být vrácen do půjčovny Sport Nenner v poslední zaplacený den pronájmu během otevírací doby. Návrat se koná zdarma do 10:00 následujícího dne. Dále bude účtován celý den a každý další den.
  5. Svůj pronajatý objekt můžete jednou vyměnit za pronajatý objekt stejné kvality / kategorie. Tato výměna je bezplatná.
  6. Za příplatek můžete svůj nájemní předmět vyměnit za jiný nájem vyšší kategorie / kvality během platné nájemní smlouvy.
  7. Převod pronajatého předmětu na třetí osoby vyžaduje písemný souhlas Sport Nenner.
  8. Pronajatý předmět musí být řádně uložen, aby nedošlo k záměně, ztrátě nebo krádeži. Jako zákazník jste obzvláště povinni - pokud je to možné a rozumné - používat pro úschovu pronajatého objektu lyžařské trezory, lyžařské sklady, bezpečnostní zámky nebo uzamykatelné a / nebo hlídané zařízení / místnosti.
  9. Zákazník musí s objektem pronájmu zacházet opatrně. V případě zaviněného poškození pronajatého předmětu nebo zaviněného nadměrného opotřebení (např. Poškození jízdních ploch a hran lyží a snowboardů přejetím kamenů) je zákazník povinen nahradit Sport Nenner škodu.
  10. Jako náš zákazník máte možnost uzavřít dodatečné pojištění pro případy lehké nedbalosti a krádeže pronajatého objektu.
  11. Nepříznivé počasí nebo jiná postižení vás nezbavují povinnosti platit nájemné. V případě úrazu a nemoci lze učinit výjimku pouze po předložení lékařského potvrzení.

Můžete najít celou verzi tady

DŮLEŽITÁ INFORMACE

V případě uzamčení v Rakousku od pondělí 22. listopadu 2021 na ohlášenou dobu Uzamčení Každý Rezervace automaticky zrušeno a již provedené platby zaúčtovány zpět. E-mail od vás nám proto je ne nutné.

Upozorňujeme, že to může několik dní trvat. Aktuální informace naleznete vždy zde na našem webu.